Werkprogramma 2015

Deze hoofdrubriek bevat 13 rubrieken:

Werkprogramma 2015

Het werkprogramma beschrijft de onderwerpen die in 2015 door de Commissie geagendeerd zijn. De uiteindelijke keuze van adviesonderwerpen hangt af van actuele ontwikkelingen en beleidsvragen. De commissie volgt de ontwikkelingen op de terreinen waarover zij eerder advies heeft uitgebracht en zal, wanneer daar aanleiding toe is, vervolgacties ondernemen. Het werkprogramma 2015 kunt u hieronder downloaden.