Werkprogramma 2011

Deze hoofdrubriek bevat 13 rubrieken:

Werkprogramma 2011

Het werkprogramma beschrijft de onderwerpen die in 2011 door de Commissie geagendeerd zijn. De uiteindelijke keuze van adviesonderwerpen hangt af van actuele ontwikkelingen en beleidsvragen. De commissie volgt de ontwikkelingen op de terreinen waarover zij eerder advies heeft uitgebracht en zal, wanneer daar aanleiding toe is, vervolgacties ondernemen. Het werkprogramma 2011 kunt u hieronder downloaden.