Werkprogramma 2009

Deze hoofdrubriek bevat 13 rubrieken:

Werkprogramma 2009

Het werkprogramma beschrijft de onderwerpen die in 2009 door de Commissie geagendeerd zullen worden. De uiteindelijke keuze van adviesonderwerpen hangt af van actuele ontwikkelingen en beleidsvragen. De commissie volgt de ontwikkelingen op de terreinen waarover zij eerder advies heeft uitgebracht en zal, wanneer daar aanleiding toe is, vervolgacties ondernemen. Het werkprogramma 2009 kunt u hieronder downloaden.