Privacybeleid

Privacybeleid

De Adviescommissie Water gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De Adviescommissie Water gebruikt uw persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarmee voldoet de Adviescommissie Water aan de privacywetgeving.

Dat betekent dat als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult om een vraag te stellen, deze gegevens niet worden gebruikt om u ook andere informatie toe te zenden. Het betekent ook dat de Adviescommissie Water uw gegevens niet gebruikt voor andere doeleinden, zoals het toesturen van bijvoorbeeld persberichten.

Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als via de site strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan (en verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 43 Wet bescherming persoonsgegevens). Persoonsgegevens worden niet langer bewaard an noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die u zelf actief heeft achtergelaten.

Wat is de Wet bescherming persoonsgegevens?

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) helpt de privacy van burgers te beschermen. De Wbp is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via websites van ministeries. Het College bescherming persoonsgegevens is toezichthouder op de Wet bescherming persoonsgegevens. Bekijk of download de Wet bescherming persoonsgegevens op Overheid.nl.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Cookies op adviescommissiewater.nl

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen door een website die u bekijkt. Daarmee is uw computer te herkennen tijdens uw bezoek.

Adviescommissiewater.nl maakt gebruik van cookies voor webstatistieken en onderzoek om daarmee inzicht te verkrijgen hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Het gaat om vier cookies van Google Analytics. Ze bevatten een (uniek) nummer. Ze bevatten geen persoonsgegevens. Adviescommissiewater.nl kan deze cookies niet gebruiken om u persoonlijk te herkennen. De verzamelde anonieme gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor verbetering van de website en niet aan derden ter beschikking gesteld.