Contact

Contact

De Adviescommissie Water is op de volgende manieren te bereiken

  • via het contactformulier
  • per telefoon: 06 2705 4102
  • per post: Postbus 20904, 2500 EX Den Haag
  • E-Mail: info@adviescommissiewater.nl
  • Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
  • Met ingang van 1 januari 2018 kunt u contact opnemen met de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI)
  • E-mail: info@rli.nl
  • per telefoon: 06 2180 0302


De AcW gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De Adviescommissie Water gebruikt uw persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Dat betekent dat als u uw naam en adres invult om een vraag te stellen, deze gegevens niet worden gebruikt om u ook andere informatie toe te zenden.

Uw gegevens worden niet bewaard.