1. Home
  2.   Werkprogramma
  3.   2012
  4. Werkprogramma 2012

Werkprogramma 2012

Het werkprogramma beschrijft de onderwerpen die in 2012 door de Commissie geagendeerd zijn. De uiteindelijke keuze van adviesonderwerpen hangt af van actuele ontwikkelingen en beleidsvragen. De commissie volgt de ontwikkelingen op de terreinen waarover zij eerder advies heeft uitgebracht en zal, wanneer daar aanleiding toe is, vervolgacties ondernemen. Het werkprogramma 2012 kunt u hieronder downloaden. 

Meer informatie

Hoofdmenu