1. Home
  2.   Werkprogramma
  3.   2014
  4. Werkprogramma 2014

Werkprogramma 2014

Het werkprogramma beschrijft de onderwerpen die in 2014 door de Commissie geagendeerd zijn. De uiteindelijke keuze van adviesonderwerpen hangt af van actuele ontwikkelingen en beleidsvragen. De commissie volgt de ontwikkelingen op de terreinen waarover zij eerder advies heeft uitgebracht en zal, wanneer daar aanleiding toe is, vervolgacties ondernemen. Het werkprogramma 2014 kunt u hieronder downloaden.

Meer informatie

Hoofdmenu