1. Home
  2.   Organisatie
  3. Recente Adviezen

Recente Adviezen

Het Expertisenetwerk Waterveiligheid (ENW) en de Adviescommissie Water (AcW) hebben gezamenlijk op 14 december 2017 een advies uitgebracht aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen over rivierverruiming en dijkversterking in het rivierengebied.

Het advies is uitgebracht op verzoek van het directoraat-generaal Ruimte en Water (dgRW) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het richt zich op de vraag met welke type maatregelen het waterveiligheidsniveau in het rivierengebied, waarvoor sinds 1 januari 2017 nieuwe normen gelden, het beste bereikt kan worden. 

Het gezamenlijke advies kunt u hier downloaden.

Meer informatie

De Adviescommissie Water heeft op 19 december 2017 een advies uitgebracht aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over Grondwater.

Het advies en de bijbehorende aanbiedingsbrief kunt u hier downloaden.

Meer informatie

Hoofdmenu