Adviescommissie Water - Homepage

Adviescommissie Water

Wegens problemen met de website zijn de adviezen en de berichten niet altijd beschikbaar. U kunt de recente adviezen over Rivierverruiming en dijkversterking in het rivierengebied (samen met ENW) en Grondwater tijdelijk vinden onder ‘Organisatie’ en vervolgens ‘Recente adviezen’.

De Adviescommissie Water adviseert, gevraagd en ongevraagd, de Minister van Infrastructuur en Milieu.

Berichten

AcW Afscheidsboek

16-01-2018

De commissie heeft ter gelegenheid van de opheffing een boek gemaakt waarin zij terugblikt op de periode 2004-2018, met bijdragen van alle (oud)leden en...

Advies Grondwater

22-12-2017

De Adviescommissie Water heeft op 19 december 2017 een advies uitgebracht aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over Grondwater.

Meer berichten

Hoofdmenu