Adviescommissie Water - Homepage

Adviescommissie Water

Wegens problemen met de website zijn de adviezen en de berichten niet altijd beschikbaar. U kunt de recente adviezen over Rivierverruiming en dijkversterking in het rivierengebied (samen met ENW) en Grondwater tijdelijk vinden onder ‘Organisatie’ en vervolgens ‘Recente adviezen’. 

U kunt tevens onder ‘Organisatie' het AcW afscheidsboek downloaden. Voor een goed werkende website kunt U het beste gebruik maken van Firefox.

De Adviescommissie Water adviseert, gevraagd en ongevraagd, de Minister van Infrastructuur en Milieu.

Berichten

AcW Afscheidsboek

16-01-2018

De commissie heeft ter gelegenheid van de opheffing een boek gemaakt waarin zij terugblikt op de periode 2004-2018, met bijdragen van alle (oud)leden en...

Advies Grondwater

22-12-2017

De Adviescommissie Water heeft op 19 december 2017 een advies uitgebracht aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over Grondwater.

Meer berichten

Hoofdmenu